page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Välkommen

Vid första besöket hos oss gör vi en noggrann undersökning för att finna orsaken till Dina besvär. Tillsammans lägger vi upp en individuell behandlingsplan. Vi är noga med att undervisa Dig i hur kroppen fungerar så att Du förstår orsaken till Dina besvär. Förutom behandling ingår ofta hemövningar och/eller ett personligt träningsprogram. Detta kan Du utföra i vår välutrustade gymnastiksal med handledning av Din sjukgymnast.

När Du är färdigbehandlad har Du möjlighet att lösa ett träningskort och fortsätta att träna hos oss på egen hand som friskträning för att förebygga och förhindra återfall.

Vi samarbetar gärna med Din husläkare/företagsläkare eller specialistläkare.

bild

Rååpunkten

RååPunkten sjukgymnastik är en privat sjukgymnastik-mottagning. Vi är 6 legitimerade sjukgymnaster som är verksamma enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik i region Skåne.

Vi besitter särskild kompetens inom rörelse och stödjeorganens sjukdomar, neurologiska sjukdomar, reumatologiska sjukdomar, psykosomatiska sjukdomar, hjärtrehabilitering.

Råå Punkten erbjuder Feldenkrais® metoden.
Mera info. www.feldenkraismetoden.org

Vi har mångårig erfarenhet och bred kompetens.

Dina personuppgifter.
Som patient på RååPunkten sjukgymnastik är dina personuppgifter skyddade enligt journallagen.
2018-05-25 infördes en ny lagstiftning som kallas GDPR (Dataskyddsförordningen) som ska skydda din integritet ytterligare.
Vi värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter du lämnar till oss i enlighet med GDPR och journallagen.
Vi vill därför meddela detta till dig som patient så att du vet att dina personuppgifter är skyddade från insyn på allra bästa sätt. Varken RååPunkten eller din sjukgymnast kommer att ge ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke.
Dina personuppgifter sparas i din sjukgymnasts journalprogram i minst 10 år viket journallagen kräver. Eftersom det är i ditt intresse att vi har kvar din journal om du skulle behöva vår hjälp vid fler tillfällen så kommer vi inte att radera din journal efter 10 år om du inte själv önskar det.
Om du har några frågor, fråga din sjukgymnast.

Artrosskola, Mindfulness, Medicinsk Yoga

Kurs i mindfulness (MBSR)
Ny kurs startar 27 februari 2019. Onsdagskvällar kl 18.30. All information finns på www.mindfull.se
Välkomna.

ARTROSSKOLA BOA, utbildning sker löpande när kursen är fulltecknad.
Anmäl er på 042 260253

Öppettider

Mån 8:00-17.00
Tis 8:00-17:00
Ons 8:00-17:00
Tors 8:00-17:00
Fre 8:00-15:00

ads_right

ads_right_inner