page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Välkommen

Vid första besöket hos oss gör vi en noggrann undersökning för att finna orsaken till Dina besvär. Tillsammans lägger vi upp en individuell behandlingsplan. Vi är noga med att undervisa Dig i hur kroppen fungerar så att Du förstår orsaken till Dina besvär. Förutom behandling ingår ofta hemövningar och/eller ett personligt träningsprogram. Detta kan Du utföra i vår välutrustade gymnastiksal med handledning av Din sjukgymnast.

När Du är färdigbehandlad har Du möjlighet att lösa ett träningskort och fortsätta att träna hos oss på egen hand som friskträning för att förebygga och förhindra återfall.

Vi samarbetar gärna med Din husläkare/företagsläkare eller specialistläkare.

bild

Rååpunkten

RååPunkten sjukgymnastik är en privat sjukgymnastik-mottagning. Vi är 6 legitimerade sjukgymnaster som är verksamma enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik i region Skåne.

Vi besitter särskild kompetens inom rörelse och stödjeorganens sjukdomar, neurologiska sjukdomar, reumatologiska sjukdomar, psykosomatiska sjukdomar, hjärtrehabilitering.

Vi har mångårig erfarenhet och bred kompetens.

Artrosskola, Mindfulness, Medicinsk Yoga

MINDFULNESSKURS (MBSR).
Ny kurs startar 22 Augusti 2018. Onsdagskvällar kl 18.30. Datum är ännu inte fastställda. Titta in på www.mindfull.se

ARTROSSKOLA BOA, utbildning sker löpande när kursen är fulltecknad.
Anmäl er på 042260253

ÖppettiderMån 08:00-17:00
Tis 08:00-17:00
Ons 08:00-17:00
Tors 08:00-17:00
Fre 08:00-15:00


ads_right

ads_right_inner