page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Boka tid

Du bokar tid hos oss på telefon 042-26 02 53. Det går även bra att skicka ett mail till info@raapunkten.se

Patientavgift

Vi följer Region Skånes taxor för sjukvårdande behandling. Behandlingskostnad är för närvarande 200:- kronor per behandling. Ingen kostnad för barn/ungdomar under 18 år. Högkostnadsskydd gäller. Högkostnadsbeloppet är 1100:- kronor. Ingen remiss krävs för behandling.

Vid förhinder

Om du får förhinder och ej kan komma på din bokade tid.
Tänk på att många patienter söker till oss och därför måste alla lediga besökstider utnyttjas. Av den anledningen måste avbokning/ändring ske senast 8:30 samma dag du har en tid.
Meddela gärna direkt din sjukgymnast via telefon eller SMS.
Telefonsvarare tar emot meddelanden dygnet runt.
Har du inte avbokat besöket i tid debiteras du med dubbel patientavgift, som är 400:- kronor.
Enligt Region Skånes regler för uteblivna besök. Avgift för uteblivet besök får ej stämplas in på högkostnadskortet eller räknas in i högkostnadsbeloppet.

Kontakta mig

ads_right

ads_right_inner