page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Boka tid

Du bokar tid hos oss på telefon 042-26 02 53.
Det går även bra att skicka ett mail till info@raapunkten.se

Patientavgift

Vi följer Region Skånes taxor för sjukvårdande behandling. Behandlingskostnad är för närvarande 200:- kronor.
Ingen kostnad för barn/ungdomar under 20 år.
Ingen kostnad för er som fyllt 85 år.
Högkostnadsskydd gäller.
Högkostnadsbeloppet är 1150:- kronor.
Ingen remiss krävs för behandling.

Vid förhinder

Avboka snarast eller senast 08:30 samma dag som du har en tid.
Meddela gärna direkt din sjukgymnast via telefon eller SMS.
Telefonsvarare tar emot meddelanden dygnet runt.
Har du inte avbokat besöket i tid debiteras du med dubbel patientavgift, som är 400:- kronor
enligt Region Skånes regler för uteblivna besök.
Avgift för uteblivet besök får ej stämplas in på högkostnadskortet eller räknas in i högkostnadsbeloppet.

Kontakta mig

ads_right

ads_right_inner