page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Mindfulness

* Ge dig själv möjligheten att utvecklas
* Lär dig leva i nuet med uppmärksamhetsträning
* Minska din stress och öka din närvaro med dig själv och din omgivning
* En metod/ett sätt att leva som passar de flesta.
Läs mer på www.mindfull.se
Nästa kurs startar den 22 Augusti 2018.

Varför Mindfulness?

Syftet med (MBSR) mindfulnessbaserad stressreduktion är att lära sig olika verktyg för att öka sin livskvalite´, hantera stress mm.

Forskning visar att mindfulness eller medveten närvaro kan;
* Minska stress och oro
* Förbättra sömn
* Förbättra koncentrationsförmågan
* Höja prestationsförmågan
* Öka livskvalite´och lugn.
* Stärka immunförsvaret

ads_right

ads_right_inner