page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Mindfulness

* Ge dig själv möjligheten att utvecklas

* Lär dig leva i nuet med uppmärksamhetsträning

* Minska din stress och öka din närvaro med dig själv och din omgivning

* En metod/ett sätt att leva som passar de flesta.

Varför Mindfulness?

Syftet med (MBSR) mindfulnessbaserad stressreduktion är att lära sig olika verktyg för att öka sin livskvalite´, hantera stress mm.

Forskning visar att mindfulness eller medveten närvaro kan;
* Minska stress och oro
* Förbättra sömn
* Förbättra koncentrationsförmågan
* Höja prestationsförmågan
* Öka livskvalite´och lugn.
* Stärka immunförsvaret

ads_right

ads_right_inner