page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Patientenkät

Enkätundersökning 2017. Inkomna svar 125 st

Fråga 1: Hur fick du information om hur du kunde vända dig till RååPunkten?
a, Rekommendation från läkare: 21%
b, Rekommendation från annan vårdgivare: 26%
c, Rekommendation från bekant: 39%
d, Telefonkatalogen 0,2 %
e, Internet 11,8%

Fråga 2: Hur upplever du med hänsyn till dina besvär, möjligheten att få tid för ett första besök?
a, Mycket nöjd 77%
b, Nöjd 16%
c, Ganska nöjd 5%
d, Ganska missnöjd 2%
e, Missnöjd

Fråga 3: Hur upplever du möjligheten att få tid för fortsatt behandling?
a, Mycket nöjd 84%
b, Nöjd 14%
c, Ganska nöjd 2%
d, Ganska missnöjd
d, Missnöjd

Fråga 4: Hur upplever du möjligheten att få kontakt med oss på telefon.
a, Mycket nöjd 69%
b, Nöjd 25,9%
c, Ganska nöjd 5%
d, Ganska missnöjd 0,1%
e, Missnöjd

Fråga 5: Hur upplever du den hjälp (råd och behandling) som du fått av din sjukgymnast?
a, Mycket nöjd 90%
b, Ganska nöjd 9%
c, Nöjd 1%
d,Ganska missnöjd
e, Missnöjd

Fråga 6: Hur upplevde du bemötandet när du ringde till mottagningen?
a, Mycket nöjd 84%
b, Ganska nöjd 14%
c, Nöjd 5%
d, Ganska missnöjd
e, Missnöjd

Fråga 7: Hur upplevde du bemötandet från din sjukgymnast?
a, Mycket nöjd 96%
b, Ganska nöjd 4%
c, Nöjd
d, Ganska missnöjd
e, Missnöjd

Fråga 8: Om du behöver söka sjukgymnast igen, kommer du då att kontakta RååPunkten?
a, Mycket gärna 95%
b, Gärna 5%
c, Helst inte
d, Absolut inte
e, Missnöjd

ads_right

ads_right_inner