page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Patientenkät

Vi genomför en enkätundersökning varje år.
Här är resultatet för undersökningen 2018.
Inkomna svar 126 st

Fråga 1:
Hur fick du information om hur du kunde vända dig till RååPunkten?
a. Rekommendation från läkare 21%
b. Rekommendation från annan vårdgivare 33%
c. Rekommendation från bekant 33%
d. Telefonkatalogen 2%
e. Internet 9%
Övrigt 2%

Fråga 2:
Hur upplever du med hänsyn till dina besvär, möjligheten att få tid för ett första besök?
a. Mycket nöjd 77%
b. Nöjd 21%
c. Ganska nöjd 2%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 3:
Hur upplever du möjligheten att få tid för fortsatt behandling?
a. Mycket nöjd 80%
b. Nöjd 17%
c. Ganska nöjd 3%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 4:
Hur upplever du möjligheten att få kontakt med oss på telefon.
a. Mycket nöjd 60%
b. Nöjd 29%
c. Ganska nöjd 6%
d. Ganska missnöjd 2%
e. Missnöjd
Övrigt 3%

Fråga 5:
Hur upplever du den hjälp (råd och behandling) som du fått av din sjukgymnast?
a. Mycket nöjd 90%
b. Ganska nöjd 6%
c. Nöjd 4%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 6:
Hur upplevde du bemötandet när du ringde till mottagningen?
a. Mycket nöjd 83%
b. Ganska nöjd 6%
c. Nöjd 7%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd
Övrigt 4%

Fråga 7:
Hur upplevde du bemötandet från din sjukgymnast?
a. Mycket nöjd 96%
b. Ganska nöjd 4%
c. Nöjd
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 8:
Om du behöver söka sjukgymnast igen, kommer du då att kontakta RååPunkten?
a. Mycket gärna 92%
b. Gärna 8%
c. Helst inte
d. Absolut inte
e. Missnöjd

ads_right

ads_right_inner